GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Việt nam trở thành thành viên hiệp định Madrid về đăng ký thương hiệu quốc tế GINTASSET

Việt nam trở thành thành viên hiệp định Madrid về đăng ký thương hiệu quốc tế

Việt nam chính thức tham gia hiệp đinh Madrid kể từ 11 tháng 7 năm 2006

 
< Trước   Tiếp >
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Liên hệ
Văn Phòng Trung Tâm Hà nội (Hanoi Head Office)
Văn phòng trung tâm
343 Doi Can street , Ba Dinh District,Hanoi, Vietnam
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Email: info@gintasset.com.vn
Website: www.gintasset.com.vn