GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Việt nam phát triển thương hiệu cho 5 sản phẩm thủy sản chính GINTASSET

Việt nam phát triển thương hiệu cho 5 sản phẩm thủy sản chính

Hà nội 27 tháng 7 (VNA)- Bộ thủy sản đã đầu tư cho việc phát triển thương hiệu quốc gia cho năm sản phẩm thủy sản chính.  

 
< Trước
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Liên hệ
Văn Phòng Trung Tâm Hà nội (Hanoi Head Office)
Văn phòng trung tâm
343 Doi Can street , Ba Dinh District,Hanoi, Vietnam
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Email: info@gintasset.com.vn
Website: www.gintasset.com.vn