GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Hướng dẫn thủ tục tại Campuchia GINTASSET

Hướng dẫn thủ tục tại Campuchia
Thông tin chung
Hướng dẫn thủ tục
Thời hạn Bảo hộ và Gia hạn
Hủy bỏ Hiệu lực Nhãn hiệu không sử dụng
Chuyển nhượng
Li-xăng

Thông tin chung

Vương quốc Campuchia là thành viên của Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp và Thoả ước NICE về Phân loại Quốc tế Hàng hoá và Dịch vụ.Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá và dịch vụ hợp pháp đều có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Campuchia.Một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Campuchia chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.Thời gian cần cho việc đăng ký là 4 - 6 tháng.

Hướng dẫn thủ tục

Thông tin:

1. Họ và tên, địa chỉ, và quốc tịch của người nộp đơn.
2. Bảng phân loại hàng hóa Quốc tế về Hàng hóa và Dịch vụ (nếu có).
3. Danh sách về Hàng hóa và Dịch vụ.

Tài liệu:

1. Giấy Ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn. Bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp Đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp Đơn).
2. 20 mẫu nhãn hiệu (mẫu nhãn hiệu không nhỏ hơn 5x5 cm và không lớn hơn 10x10 cm).
3. Tài liệu hưởng quyền ưu tiên dưới Công ước Paris (nếu có)
4. Bản sao có công chứng Quy chế sử dụng nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu tập thể).


Thời hạn Bảo hộ và Gia hạn hiệu lực

Nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn.Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp muộn trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực (kèm theo giải trình lý do nộp muộn). Nếu sau thời hạn này mà Đơn xin gia hạn không được nộp, thì nhãn hiệu đăng ký sẽ bị xoá bỏ.

Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu:

1. Giấy Ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng. (Bản sao chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn).
2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và 20 mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn).


Hủy bỏ Hiệu lực Nhãn hiệu không sử dụng

Nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị huỷ bỏ, trên cơ sở yêu cầu của bên thứ ba, với lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng, hoặc không cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của mình trong vòng  trong vòng 5 năm tính từ ngày trước ngày nộp đơn yêu cầu huỷ bỏ 1 tháng trở về trước mà không có lý do chính đáng về việc không sử dụng đó

Tài liệu cần thiết cho việc nộp Bản Tuyên Thệ :
1. Bản Tuyên Thệ có chữ ký của chủ sở hữu nhãn hiệu.
2. Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá.

Lưu ý:  Mỗi Bản Tuyên Thệ chỉ được dùng để ghi nhận việc sử dụng hay không sử dụng của một nhãn hiệu đã đăng ký cho một nhóm sản phẩm hay dịch vụ.


Chuyển nhượng

1. Giấy Ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng. (Bản sao chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn).
2. Bản gốc, hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng, kèm theo bản phụ lục (nếu có). Nếu hợp đồng không được làm bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh Hợp đồng, có xác nhận dịch đúng với bản gốc
3. Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá.

Li-xăng

1. Giấy Ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng. (Bản sao chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn).
2.Bản gốc, hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng li-xăng, kèm theo Phụ lục nếu có. Nếu Hợp đồng không được làm bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh có xác nhận dịch đúng với bản gốc (nộp đồng thời cùng với Đơn).
3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá

 
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292