GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Bản quyền tác giả GINTASSET

Bản quyền tác giả
Thông tin:

1.  Họ và tên, địa chỉ, và quốc tịch của người nộp đơn.
2. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, của tác giả/các đồng tác giả và tiêu đề, thể loại của tác phẩm, ngày, địa điểm và dạng tác phẩm xuất bản(nếu như tác phẩm đã xuất bản).
3. Bản miêu tả ngắn gọn tác phẩm (mô tả một cách chi tiết, có thể được nộp sau)

Tài liệu:

1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký.
2. Giấy Ủy quyền.
3. Bản sao chứng minh nhân dân của các tác giả / các tác giả (kèm theo bản chính CMND để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng).Ngoài ra nếu người nộp đơn không phải là tác giả cần bổ sung các giấy tờ sau:
 
  • Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả /các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác;
  • Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Tổ chức, Công ty và Giấy phép kinh doanh;
  • Giấy cam đoan của tác giả.
 
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292