GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Li – xăng và chuyển giao công nghệ GINTASSET

Li – xăng và chuyển giao công nghệ

 Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng Sáng chế và Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu hàng hóa:

1. Giấy Ủy quyền bao gồm Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng
2. Hai bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hai bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng kèm theo các phụ lục (nếu có và được dịch sang tiếng Việt. 3. Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế, Bằng đốc quyền Giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền KDCN, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng Sáng chế và Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu hàng hóa:

1. Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng.
2.Hai bản gốc Hợp đồng li-xăng hoặc hai bản sao có công chứng Hợp đồng li-xăng kèm theo các phụ lục (nếu có) và dịch sang tiếng Việt.
3. Bản sao công chứng của bằng Sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Kiểu dáng công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.Nếu hợp đồng được chấp nhận là hợp đồng phụ thì cần có 1 bản sao giấy chứng nhận hợp đồng tương ứng đi kèm.
4. Bản sao có công chứng Giấy phép/Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh của bên nhận Li-xăng trong trường hợp đối tượng chuyển giao là nhàn hiệu hàng hóa.

Lưu ý:

Hợp đồng li-xăng phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực pháp luật.Chữ ký của người ký hợp đồng phải được xác nhận bằng cách đóng dấu của công ty hoặc được cơ quan Công chứng chứng thực.

 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292