GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Gia hạn và Duy trì hiệu lực GINTASSET

Gia hạn và Duy trì hiệu lực
 1. Bằng sáng chế và Giải pháp hữu ích :

  1. Các dữ liệu liên quan đến Sáng chế như Số Sáng chế, Chủ sở hữu Sáng chế, ngày nộp đơn hợp lệ, ngày cấp vǎn bằng bảo hộ, ngày ưu tiên.
  2. Nǎm hiệu lực cần duy trì.

 2. Nhãn hiệu hàng hóa :

  1. Giấy Ủy quyền có dấu và chữ ký của người nộp đơn.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa (bắt buộc phải có bản gốc).

 3. Kiểu dáng công nghiệp :

  1. Giấy Ủy quyền có dấu và chữ ký của người nộp đơn.
  2. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (bắt buộc phải có bản gốc).

Lưu ý:
 • Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực kể từ cấp đến hết  10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần là 10 năm. Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần là 5 năm.
  Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.
  Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ;
 • Phí gia hạn và duy trì hiệu lực có thể nộp trong thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực;
 • Việc nộp muộn phí nói trên có thể được chấp nhận với điều kiện là phí đó phải được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực và phải nộp thêm 10% mức phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực cho mỗi tháng nộp muộn.
 
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292