GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Tên gọi xuất xứ hàng hóa GINTASSET

Tên gọi xuất xứ hàng hóa
Thông tin:

1. Họ và tên, địa chỉ, và quốc tịch của người nộp đơn.

Tài liệu:

1. Giấy Ủy quyền có dấu và chữ ký của người nộp đơn (bản sao Giấy Ủy quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kkể từ ngày nộp đơn).
2. Bản thuyết minh về đặc thù chất lượng của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hóa trong đó có xác nhận ủa cơ quan quản lý chất lượng hàng hoá của trung ương hoặc của địa phương nơi có tên gọi xuất xứ hàng hoá rằng sản phẩm do người nộp đơn sản xuất hoặc kinh doanh có tính chất, chất lượng đặc thù và được sản xuất tại vùng lãnh thổ tương ứng với tên gọi xuât xứ hàng hoá.  

 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Liên hệ
Văn Phòng Trung Tâm Hà nội (Hanoi Head Office)
Văn phòng trung tâm
343 Doi Can street , Ba Dinh District,Hanoi, Vietnam
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Email: info@gintasset.com.vn
Website: www.gintasset.com.vn