GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Nhãn hiệu hàng hóa/nhãn hiệu dịch vụ GINTASSET

Nhãn hiệu hàng hóa/nhãn hiệu dịch vụ

Thông tin:

1. Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn.
2. Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (nếu có).
3. Liệt kê chi tiết hàng hóa/hoặc dịch vụ mà người nộp đơn cần đăng ký.
4. Mô tả nhãn hiệu, ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu, dịch sang chữ số La Mã nếu cần thiết.Nếu nhãn hiệu hàng hóa có màu hoặc màu sắc là yếu tố cần thiết thì hãy nói cho chúng tôi biết.

Tài liệu:

1. Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Người nôp đơn (bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).
2. 20 mẫu nhãn hiệu kích thước không nhỏ hơn 15 x 15mm và không lớn hơn 80 x 80mm.
3. Bản sao có công chứng đơn ưu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm (nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari, nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).
4. Một bản sao có công chứng Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể.
 
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292