GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Kiểu dáng công nghiệp GINTASSET

Kiểu dáng công nghiệp
Thông tin:

1. Họ và tên, địa chỉ, và quốc tịch người nộp đơn và người thiết kế.
2. Ngày nộp đơn, số đơn, tên nước của đơn ưu tiên.

Tài liệu:

1. Giấy Ủy quyền có dấu và chữ ký của người nôp đơn (bản sao Giấy ủy quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
2. 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh của KDCN. Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm, và không nhỏ hơn 90 x 120 mm (yêu cầu nộp đồng thời với đơn);
3. Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ;
4. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari (có xác nhận của một trong các cơ quan hoặc cá nhân sau: Công chứng, Uỷ ban nhân dân hoặc Cơ quan có thẩm quyền, các chủ thể đứng tên tài liệu gốc hoặc người được họ uỷ quyền) (có thể nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).

Lưu ý: Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp (KDCN) từ Tác giả KDCN sang Người nộp đơn nếu Người nộp đơn không đồng thời là Tác giả KDCN chỉ nộp khi có yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày yêu cầu. 
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292