GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Sáng chế và Giải pháp hữu ích GINTASSET

Sáng chế và Giải pháp hữu ích
Thông tin:

1. Họ và tên, địa chỉ, và quốc tịch của người nộp đơn và người sáng chế;
2.Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;
3.Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);
4.Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam). 

Tài liệu:

1.Giấy Uỷ quyền có chữ ký và con dấu của người uỷ quyền (bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc yêu cầu phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.Cần có chữ ký của người nộp đơn.Công chứng hoặc giấy tờ pháp lý không dùng được).
2. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, hình vẽ và phần tóm tắt; 
3. Với trường hợp PCT:
  • Giấy Ủy quyền (cần 34 tháng tính từ ngày ưu tiên)
  • Tài liệu PCT: Bản sao đơn quốc tế, bao gồm Bản mô tả, Yêu cầu bảo hộ, Chú thích các hình vẽ và Bản tóm tắt của đơn đã được công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, kết quả tra cứu quốc tế nếu đơn chưa được công bố. Nếu đơn được sửa đổi thì phải nộp bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi (yêu cẩu nộp cùng đơn);
  • Nếu bản mô tả dịch sang tiếng Việt phải được đưa ra trong vòng 31 tháng tính từ ngày ưu tiên và phải gửi cho chúng tôi 1 tháng trước khi pha vào quốc gia Việt Nam để chúng tôi có đủ thời gian dịch.Nếu trường hợp cần thiết thì cung cấp cho chúng tôi số PCT để chúng tôi có thể download qua internet về dữ liệu PCT
 
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Lien He
Contact Gintasset:

1. Hanoi Head Office

Address:
54 Tran Quoc Vuong Street,
Cau Giay District,
Hanoi
Vietnam

Email: info@gintasset.com.vn
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Information: www.gintasset.com.vn

 

2. Branch Office in Ho Chi Minh City :

Harbour View Tower,

35 Nguyen Hue Street,

Floor 2nd Room 204,

District No.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam.

(Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Lầu 2, phòng 204, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam )

Email:               saigon@gintasset.com.vn

Tel:                  (+84) 028 38210608
Fax:                 (+84) 028 38218292