GINTASSET Intellectual Property Law Firm - Liên hệ GINTASSET
Liên Hệ - Liên hệ
Chi tiết liên hệ.
Tên Vị trí Điện thoại Fax
Công ty Sở hữu Trí tuệ Vàng GINTASSET Trụ sở Hà nội (844) 3 775 5989 (844) 3 775 4852
Văn phòng Đại Diện TP. HCM. TP. Hồ Chí Minh (+84) 028 38210608 (+84) 028 38218292
 
  • Liên hệ   (2)
 
Tin nhanh
 .:: AMENDMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM
.:: Unprotected copyright
.:: Intellectual property regime getting better in Vietnam
.:: News on Copyright in Vietnam
.:: Intellectual Property Assessment in Vietnam
.:: Copyright trading floor launched (27 April 2007)
.:: Action Program 168 - IPR Violation Enforcement (April 11, 2007)
.:: Investors Want To See Property Rights Protection
.:: Vietnam, Microsoft sign copyright agreement
.:: Europe helps Vietnam set up intellectual property training center
Liên hệ
Văn Phòng Trung Tâm Hà nội (Hanoi Head Office)
Văn phòng trung tâm
343 Doi Can street , Ba Dinh District,Hanoi, Vietnam
Telephone: (+84) 024 3775 5989
Fax: (+84) 024 3775 4852
Email: info@gintasset.com.vn
Website: www.gintasset.com.vn